• โครงการบ้านใหม่ บ้านบึง
    Lifestyle

    บ้านแฝดคืออะไร แล้วเหมาะกับใครบ้าง

    บ้านแฝดเป็นบ้านที่มีลักษณะคล้ายบ้านเดี่ยว เนื่องจากมีบริเวณรอบบ้านเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะเฉพาะของบ้านแฝด คือ จะมีผนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านติดกับบ้านอีกหนึ่งหลัง และอีกด้านของบ้านจะเป็นที่ว่างที่เว้นระยะจากบ้านข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ทำให้ดูคล้าย ๆ ว่าเป็นบ้าน 2 หลังที่อยู่ในรั้วเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันบ้านแฝดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้ภายนอกไม่มีส่วนชิดกับบ้านข้างเคียง แต่ปรับให้มีส่วนติดกันอยู่ใต้ดิน หรือส่วนที่อยู่ติดกันเป็นส่วนของห้องครัวนั่นเองบ้านแฝดจะเหมาะกับคู่รัก ครอบครัวขนาดเล็ก หรือครอบครัวขนาดใหญ่ ที่อยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นเอง  ลักษณะของบ้านแฝด มีบ้านสองหลังที่มีรูปลักษณ์เหมือนกันทุกประการอยู่ติดกัน มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ส่วนที่ไม่ได้ติดกับบ้านอีกหลังนั้นต้องมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับขอบที่ดินด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร และระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับขอบที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร บ้านแฝดจะมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ดังนั้นจึงแบ่งประเภทย่อยออกเป็ยบ้านแฝดชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น ข้อดีของบ้านแฝด …