Uncategorized

  • Uncategorized

    เรื่องสำคัญที่เราควรรู้ก่อนจะสร้างบ้าน

    “การสร้างบ้าน” นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นย่อมมีความฝันมีบ้านสักหลังอย่างแน่นอน และสำหรับการสร้างบ้านนั้นก็มีเรื่องที่หลากหลายที่เราจะต้องรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะสร้างบ้านกันดีกว่านะครับ มาลองดูดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้บ้าง ?   เราสร้างบ้านเพื่ออะไร   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การสร้างบ้าน” เราสร้างเพื่อไว้พักอาศัย หรือ เราสร้างไว้เพื่อที่จะหาประโยชน์หรือหารายได้ เราจะต้องดูจุดประสงค์นะครับว่าในการสร้างบ้านของเรานั้นเราสร้างบ้านเพื่ออะไรก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการสร้างบ้านได้ถูกต้องนะครับ ดังนั้นเราจะต้องดูจุดประสงค์ก่อนนะครับว่าเรา “สร้างบ้านเพื่ออะไร”   งบประมาณเท่าไหร่   อีกข้อที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม นั้นคือ ในเรื่องของ “งบประมาณ” นั้นเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่างบประมาณที่เรามีนั้นคือเท่าไหร่  เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะวางแผนในงบประมาณได้ดีขึ้น และ  ทำให้การสร้างบ้านของเรานั้นมีมาตรฐานได้มากขึ้น และ ที่สำคัญนั้นเราในเรื่องของงบประมาณนั้นมีกฎ 2 ข้อที่สำคัญที่สุดดังนนี้นะครับ  ควรมีเงินทุนสำรอง : อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “เงินทุนสำรอง” นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าในการเรื่องของการเงินถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีเงินทุนสำรอง และ เกิดเหตุการณ์ที่ใช้เงินเร่งด่วนเข้ามาอาจจะทำให้การก่อสร้างนั้นเกิดติดขัดได้เลยนะครับ  วางแผนการเงินที่มีมาตรฐาน : อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การวางแผนการเงิน” เองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าจะทำให้การสร้างบ้านของเรานั้นมีมาตรฐานมากขึ้น และ…